Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

SDDS Plus

Počas finančných kríz v 90. rokoch minulého storočia mohli nedostatky pri zverejňovaní údajov prispieť k odkladaniu preventívnych alebo nápravných opatrení, ktoré by inak mohli zmierniť hospodárske dôsledky následného vývoja. V reakcii na potrebu transparentného zverejňovania údajov zaviedol Medzinárodný menový fond (MMF) dva štandardy transparentnosti údajov. V roku 1996 Špeciálny štandard zverejňovania údajov (Special Data Dissemination Standard – SDDS), v roku 1997 Všeobecný systém zverejňovania údajov (General Data Dissemination Standard - GDDS). Iniciatíva sa podieľala na zlepšení obsahu, kvality a aktuálnosti národných údajov prístupných verejnosti.

Vo februári 2012 Výkonná rada MMF schválila založenie SDDS Plus ako tretej úrovne iniciatív dátových štandardov MMF na riešenie nedostatkov v údajoch odhalených počas globálnej krízy. V porovnaní s SDDS je SDDS Plus prísnejšou úrovňou, ktorá si vyžaduje, aby krajiny zverejňovali širšiu škálu údajov so stanovenou periodicitou a časovým harmonogramom.

Slovenská republika pristúpila k SDDS Plus v roku 2013. Od tohto obdobia Ministerstvo financií SR (ako aj Štatistický úrad SR a Národná banka Slovenska) pravidelne zverejňuje údaje v kvalite a rozsahu ako požaduje štandard SDDS Plus. Aj pre tento štandard je publikovaný kalendár, na základe ktorého sú jednotlivé údajové kategórie zverejňované. Údaje sa zverejňujú simultánne na stránke MF SR a na tzv. národnej sumárnej stránke na portáli Štatistického úradu SR http://mmf.statistics.sk/sdmx/en 

Údajová databáza ostatných krajín je dostupná na stránke MMF https://dsbb.imf.org/.

  • Kalendár predstihového zverejňovania SDDS Plus
  • Hrubý dlh verejnej správy
  • Dlh ústrednej správy