Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Konkurzné právo

Novela zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola schválená Národnou radou SR v III. čítaní a  vrátená prezidentom SR na opätovné prerokovanie. Po opätovnom prerokovaní Národná rada SR tento zákon neschválila. Okrem iných oblastí mala novela vo vzťahu k Analýze upraviť najmä nasledovné skutočnosti:

  • Zavádza predkupné právo verejného obstarávateľa k celému majetku podliehajúceho konkurzu vyhláseného na koncesionára, určeného koncesnou zmluvou a právo na postúpenie pohľadávok úpadcu (koncesionára) z tohto majetku.
  • Kúpna cena majetku podliehajúceho konkurzu je buď určená v koncesnej zmluve za zákonom stanovených podmienok alebo inak podľa znaleckého posudku.
  • Upravuje konanie verejného obstarávateľa za úpadcu vo veciach týkajúcich sa správy a prevádzky majetku podliehajúceho konkurzu, ktorý je určený koncesnou zmluvou, vyhlásením konkurzu na koncesionára.

Posledná novela (zákon č. 130/2011 Z. z.) sa závermi Analýzy nezaoberala.