Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

5. Unemployment in Slovakia

Abstrakt: Materiál sumarizuje hlavné príčiny dlhodobej nezamestnanosti na Slovensku. Opatrenia by sa mali zamerať na zvýšenie kvalifikácie nezamestnaných Rómov, vzdelávanie rómskej mládeže a politiky pozitívnej diskriminácie minority. Ďalej je potrebné pomocou európskych peňazí zlepšiť infraštruktúru najmenej rozvinutých regiónov, zaviesť jasné, záväzné pravidlá podpory priamych zahraničných investícií, znížiť náklady práce pre nízko kvalifikovaných a obmedziť pascu neaktivity zavedením súbehu dávok a príjmu z práce pre najchudobnejšie domácnosti.

Dátum a miesto konania: 24.11.2014, OECD, Paríž, Francúzsko

Prednášajúci: Martin Filko