Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

9. Zaznamenávanie daní v metodike ESA95

Metodika ESA95 vyžaduje, aby dane a sociálne príspevky boli zaznamenávané na akruálnej báze. Vzhľadom na túto požiadavku SR využíva metódu „časovo posunutého“ hotovostného plnenia. V súčasnosti je metóda časového posunu hotovostného plnenia používaná až na 94% z celkového objemu daňových príjmov. Zvyšných 6% tvorí veľké množstvo malých daní, pri ktorých z rôznych dôvodov nie je možné, prípadne nie je potrebné, hotovostné plnenie časovo posúvať. V tomto materiáli je detailne popísaná metóda „časovo posunutého“ hotovostného plnenia pre jednotlivé dane, dostupnosť potrebných údajov a aj prípadné nevýhody a riziká uvedenej metódy.