10. Metodika zostavenia indexu bankových poplatkov