Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

8. Jednorazové vplyvy

Súčasťou výpočtu štrukturálneho salda je očisťovanie o jednorazové a dočasné vplyvy. Výrazné rozdiely v odhadoch jednorazových vplyvov zvyšujú neistotu pri výpočte štrukturálneho salda. Definícia jednorazových vplyvov podľa EK je relatívne všeobecná a necháva priestor pre diskusiu pri posudzovaní špecifík jednotlivých opatrení. Tento manuál bližšie popisuje metodiku pre identifikáciu jednorazových a dočasných vplyvov s cieľom priblížiť sa metodike EK a konzistentne používať prezentovanú metodiku aj v budúcnosti. Ambíciou je zvýšiť transparentnosť a konzistenciu zaradenia jednotlivých opatrení zo strany MF SR. Zároveň nie je možné pokryť všetky jednorazové opatrenie, ktoré sa môžu v budúcnosti vyskytnúť, keďže z definície sa jedná o nové alebo výnimočné opatrenia, na ktoré nemusí existovať ľahko aplikovateľné pravidlo. MFSR bude pri vyhodnocovaní jednorazových vplyvov uvádzať zdôvodnenie, prečo pokladá konkrétny vplyv za jednorazový.