Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

8. Jednorazové vplyvy

Súčasťou výpočtu štrukturálneho salda je očisťovanie o jednorazové a dočasné vplyvy. Výrazné rozdiely v odhadoch jednorazových vplyvov zvyšujú neistotu pri výpočte štrukturálneho salda. Definícia jednorazových vplyvov podľa EK je relatívne všeobecná a necháva priestor pre diskusiu pri posudzovaní špecifík jednotlivých opatrení. Tento manuál bližšie popisuje metodiku pre identifikáciu jednorazových a dočasných vplyvov s cieľom priblížiť sa metodike EK a konzistentne používať prezentovanú metodiku aj v budúcnosti. Ambíciou je zvýšiť transparentnosť a konzistenciu zaradenia jednotlivých opatrení zo strany MF SR. Zároveň nie je možné pokryť všetky jednorazové opatrenie, ktoré sa môžu v budúcnosti vyskytnúť, keďže z definície sa jedná o nové alebo výnimočné opatrenia, na ktoré nemusí existovať ľahko aplikovateľné pravidlo. MFSR bude pri vyhodnocovaní jednorazových vplyvov uvádzať zdôvodnenie, prečo pokladá konkrétny vplyv za jednorazový.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Inštitút finančnej politiky
  3. Publikácie IFP
  4. Manuály
  5. 8. Jednorazové vplyvy

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.