Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

25. Projekcia verejných výdavkov na dlhodobú starostlivosť (máj 2021)

Nepresné vstupy v modeli, či v úvahách analytikov i politikov, majú za následok nesprávne formulované riešenia. Kvalitné dáta sú preto základným predpokladom tvorby spoľahlivých analýz a formulovania adekvátnych verejných politík. Platí to dvojnásobne, ak ide o oblasť, na ktorú už dnes vynakladáme značné zdroje a požiadavky na jej financovanie budú ďalej len rásť.

Nový manuál IFP prináša návod, ako možno výrazne spresniť projekciu verejných výdavkov na dlhodobú starostlivosť. Teda oblasť výdavkov na lekársku, ošetrovateľskú, osobnú starostlivosť a asistenčné služby. Starší ľudia sú vo väčšej miere odkázaní na pomoc druhých. Očakávaný prudký nárast staršej populácie preto zvýši dopyt po dlhodobej starostlivosti a tým aj výdavky, ktoré sú na tieto služby vynakladané. Tie sa v nasledujúcich piatich dekádach viac než strojnásobia a v roku 2070 dosiahnu až 2,8 % HDP.

Aplikáciou medzinárodnej metodiky v manuáli ukazujeme, ako v podmienkach Slovenska presnejšie zatrieďovať výdavky na služby dlhodobej starostlivosti. Takto spresnené dáta od nás prvýkrát preberala aj EK pre svoje projekcie v Správe o starnutí populácie. Upratanie v dátach prinieslo oproti poslednej projekcii navýšenie očakávaných výdavkov v roku 2070 až o 0,8 p. b. HDP.