Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

24. Rozširovanie výborov (NDS, emisné kvóty, vybrané výdavky)

S cieľom zlepšenia rozpočtového procesu rozširujeme od marca 2021 prognózy daní o vybrané nedaňové príjmy a výdavky v objeme približne 1,5 mld. eur. Ambíciou je posilniť fiškálnu transparentnosť a hodnotenie fiškálnej politiky zo strany MF SR počas prípravy rozpočtového procesu. Proces výborov zabezpečuje zverejnené a expertami hodnotené prognózy postavené na makroekonomických predpokladoch. Naviazanosť na ekonomický vývoj je dôležitým kritériom pre zaradenie nových položiek do procesu prognóz. Zároveň sa jedná o položky, pri ktorých dochádzalo v minulosti k výraznejším odchýlkam medzi rozpočtovanými a v skutočnosti dosiahnutými hodnotami. V rámci aktuálnych zmien dochádza k rozšíreniu prognóz výboru na príjmovej strane o príjmy NDS a príjmy z emisných kvót. Na výdavkovej strane ide o dávky v nezamestnanosti a nemocenské dávky. Ide pritom len o prvú etapu – ďalšie rozšírenie prognózovaných položiek sa predpokladá už v priebehu najbližších mesiacov.