Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

5. Prognóza vybraných príjmov a výdavkov na roky 2024 – 2028 (jún 2024)

Po odznení cenového šoku v ekonomike sa medziročné rasty daňovo-odvodových príjmov budú z dvojciferných hodnôt postupne znižovať k trom percentám. Výnos daní a odvodov z práce je v roku 2024 ťahaný silným rastom miezd a legislatívnymi zmenami. Výber DPH bude na celom horizonte prognózy pozitívne ovplyvnený predovšetkým priaznivým vývojom spotreby domácností. Zvýšený výber firemnej dane pokračuje i naďalej, pričom prognóza na rok 2023 naznačuje, že rast dane dosiahne 12% a zopakuje si tak silné tempo z roku 2022. Podľa aktuálnej prognózy sa v porovnaní s tou marcovou daňovo-odvodové príjmy zvýšia na celom horizonte, pričom v tomto roku to bude o zhruba o 300 mil. eur.

Prognózované vybrané výdavky pokračujú aj v roku 2024 vo vysokom dvojcifernom medziročnom raste. Ťahané sú najmä silnou valorizáciou dôchodkov o minuloročnú infláciu, legislatívou zavádzajúcou nárok na predčasný starobný dôchodok po 40 odpracovaných rokoch a presunutie 13. dôchodku, ktorý bude vyplatený zo zdrojov Sociálnej poisťovne a nie ako dávka štátneho rozpočtu. Priaznivé podmienky pre čerpanie predčasných starobných dôchodkov (silná prvá valorizácia hneď pri priznaní) pretrvávajú aj v roku 2024, a preto sa očakáva nadpriemerný príliv žiadostí aj tento rok. Od roku 2025 sa predpokladá návrat počtu nových žiadostí mierne nad úroveň dlhodobého priemeru, keďže prvá valorizácia poklesne k úrovni okolo 3%. Rast výdavkov na nemocenské dávky a dávky v nezamestnanosti je ťahaný najmä rastúcou priemernou mzdou na celom horizonte prognózy.