Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

7. Na väčšiu potrebu šetrenia ukazujú aj nové pravidlá EÚ

Európska komisia navrhuje aj pre Slovensko zásadnú reformu fiškálnych pravidiel EÚ. Ich konečná podoba by mohla byť známa do konca tohto roku, s účinnosťou od 2025. Podľa názoru IFP má súčasný návrh Komisie, predstavený v apríli, dobrý ideový základ. Pravidlá sa zjednodušia a stanú sa viac proticyklickými. Dôraz bude aj na záväznejšie strednodobé plánovanie a zohľadňovanie budúcich výziev. V prípade Slovenska ide najmä o starnutie populácie, ktoré bude postupne čoraz viac zaťažovať budúce rozpočty. Podľa našich prepočtov by muselo Slovensko pre súlad s novými pravidlami znížiť deficit hospodárenia z aktuálnych 6 % až k 1 % HDP, a to už zrejme do roku 2028. Aktuálne znenie návrhu pravidiel tak žiada viac ako dvojnásobne vyššie konsolidačné úsilie ako nedávno prijaté národné výdavkové limity. Pravidlá zároveň umožňujú konsolidáciu rozložiť na dlhšie obdobie prijatím kredibilných štrukturálnych reforiem a ozdravenie posunúť z roku 2028 na začiatok ďalšej dekády. Rozložiť ozdravný proces rovnomernejšie by pomohlo aj naštartovanie konsolidácie už v budúcom roku, tak ako uvádza aktuálny Program stability.