Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

3. Prognóza vybraných príjmov a výdavkov (február 2023)

Silný dvojciferný rast daňovo-odvodových príjmov zaznamenaný v roku 2022 v nasledujúcich rokoch oslabne. Prispeje k tomu postupné spomalenie inflácie a tiež stabilizácia efektívnosti výberu DPH na mierne nižších úrovniach. To môže súvisieť so znovuotvorením sektorov, kde prevažujú hotovostné platby. Napriek tomu efektivita výberu DPH ostane stále na vysokých hodnotách, ktoré boli naposledy dosahované v rokoch 2005 a 2006. Opatrenia prijaté v posledných mesiacoch  majú celkovo negatívny vplyv na rozpočet. Ide najmä o zníženie DPH na 10 % v sektoroch gastra a športovej rekreácie.  Z výnosov z firemnej dane, ktoré celkovo ustáli covidové roky, začne energetická a inflačná kríza vo väčšej miere ukrajovať.  Oproti schválenému rozpočtu poklesnú celkové daňovo-odvodové príjmy o cca 0,5 mld. eur.

Prognózované výdavky budú rokoch 2023 a 2024 medziročne rásť o vyše 14 % najmä kvôli silnej valorizácii dôchodkov a následne sa ich rast začne spomaľovať. Výdavky na dôchodky budú ťahané nahor aj vďaka zavedeniu rodičovského bonusu a iných opatrení. Rast výdavkov na materské a tehotenské dávky spomalí očakávaný nižší počet pôrodov.