Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

12. Konsolidovať s rozumom

Verejné financie Slovenska je po dôsledkoch pandemickej a energetickej krízy nutné ozdraviť. Skúmali sme preto, ako by mohol vyzerať vhodný pro-rastový konsolidačný mix v potrebnom objeme približne 5 % HDP. Výsledky ukazujú, že hoci je skladba konsolidácie značne politickou otázkou, aj jej konkrétna podoba môže mať výrazné efekty na životnú úroveň krajiny. Rozdiel medzi hospodárskymi dôsledkami najviac a najmenej pro-rastovej konsolidácie predstavuje až približne 200-tis. pracovných miest, resp. približne 6 % výkonu slovenskej ekonomiky. Konsolidačný plán s najmenej možným negatívnym vplyvom na ekonomiku by pozostával v prípade Slovenska primárne zo zníženia prevádzkových výdavkov a zamestnanosti vo verejnej správe. V menšej miere by sa mohlo ušetriť na sociálnych dávkach a dotáciách, resp. zvýšením spotrebných daní. Podobne pro-rastovú konsolidáciu je zároveň možné dosiahnuť aj s rovnakým dôrazom na príjmovú ako na výdavkovú stranu rozpočtu. Je však dôležité vyhnúť sa zvyšovaniu zdanenia práce a znižovaniu investícií.