9. Plytké vydýchnutie po vlne (jún 2021)

Prognóza vybraných výdavkových položiek na roky 2021 až 2024

Nová prognóza výdavkových položiek rozpočtu spätých s makroekonomickým vývojom prináša priaznivejší vývoj v tomto roku. Hlavným faktorom je nižší počet poberateľov pandemických dávok spätý s ústupom druhej vlny pandémie.  V ďalších rokoch je celková zmena prognózy výdavkov oproti marcovej prognóze minimálna, no mení sa ich štruktúra. Prognóza dávky v nezamestnanosti odzrkadľuje pomalší pokles miery nezamestnanosti od roku 2023. Na druhej strane, nemocenské dávky budú od roku 2023 rásť pomalšie kvôli nižšiemu rastu  zamestnanosti a teda aj nižšiemu rastu ľudí s nárokom na túto dávku. Čerpanie materskej dávky je prechodne ovplyvnené zníženým počtom poberateľov mužov. Trvalá zmena v ich rozhodovaní predstavuje pozitívne riziko prognózy. Kľúčovým negatívnym rizikom je tretia vlna pandémie COVID-19. Jej priebeh v 4Q21 až 1Q22 by verejné financie v tomto a budúcom roku zaťažil  o dodatočných 70-100 mil. eur.