Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

9. Plytké vydýchnutie po vlne (jún 2021)

Prognóza vybraných výdavkových položiek na roky 2021 až 2024

Nová prognóza výdavkových položiek rozpočtu spätých s makroekonomickým vývojom prináša priaznivejší vývoj v tomto roku. Hlavným faktorom je nižší počet poberateľov pandemických dávok spätý s ústupom druhej vlny pandémie.  V ďalších rokoch je celková zmena prognózy výdavkov oproti marcovej prognóze minimálna, no mení sa ich štruktúra. Prognóza dávky v nezamestnanosti odzrkadľuje pomalší pokles miery nezamestnanosti od roku 2023. Na druhej strane, nemocenské dávky budú od roku 2023 rásť pomalšie kvôli nižšiemu rastu  zamestnanosti a teda aj nižšiemu rastu ľudí s nárokom na túto dávku. Čerpanie materskej dávky je prechodne ovplyvnené zníženým počtom poberateľov mužov. Trvalá zmena v ich rozhodovaní predstavuje pozitívne riziko prognózy. Kľúčovým negatívnym rizikom je tretia vlna pandémie COVID-19. Jej priebeh v 4Q21 až 1Q22 by verejné financie v tomto a budúcom roku zaťažil  o dodatočných 70-100 mil. eur.