Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

7. Vlna za vlnou sa valí (jún 2021)

Ekonomika ustála druhú vlnu len s miernymi škodami a zotaví sa už v tomto roku. Rast HDP dosiahne 4,6 % a dobehne v druhej polovici roku svoju predkrízovú úroveň. Pandémia presunula celosvetovo preferencie spotrebiteľov od služieb k tovarom, čo v tomto roku podporí svetový obchod a slovenský export. Druhá vlna pandémie sa tak podpísala hlavne pod prepad spotreby slovenských domácností v úvodných mesiacoch tohto roka. Oživenie spotreby domácností so skončením druhej vlny je však rýchle. Slovenský HDP by sa tak už v tomto roku mohol priblížiť svojej predkrízovej úrovni.  V roku 2022 by mal pokračovať rast ekonomiky na úrovni 5 % podporený Plánom obnovy aj pokrízovým oživením súkromných investícií. Naďalej však pretrváva vyššia miera neistoty ohľadom budúceho vývoja. Negatívnym rizikom vývoja je tretia vlna pandémie, ktorá by spomalila zotavenie, no jej škody by mohli byť vďaka vakcinácii nižšie v porovnaní s druhou vlnou. Naopak, pozitívnejší vývoj oproti prognóze by mohlo priniesť rýchlejšie rozpúšťanie úspor z úvodu roka do zvýšenej spotreby domácností.