Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

9. Dane a ekonomický rast (máj 2008)

Na zabezpečenie daňových príjmov je dôležité správne nastaviť nielen výšku zdanenia, ale hlavne vhodnú kombináciu jednotlivých daní a nástrojov, teda štruktúru daní. V rokoch 1975 až 2005 sa v krajinách OECD zvýšil podiel daňového zaťaženia na HDP o viac ako 6 p.b.. Napriek tomu medzi najväčšie zmeny patrí znižovanie najvyššej sadzby dane z príjmu fyzických osôb. Priemer OECD klesol z 67% v roku 1981 na 43 %  v roku 2006. Ešte výraznejšie klesala sadzba dane z príjmov právnických osôb zo 45% na 28%. Pokles sadzieb daní bol však sprevádzaný rozširovaním daňových základní. Štúdia OECD naznačuje, že na výkonnosť ekonomiky má pozitívny vplyv znižovanie progresivity zdanenia. U dani z príjmu právnických osôb možno znížením sadzby zvýšiť efektívnosť výberu daní. Na druhej strane podpora priamych zahraničných investícií formou daňových stimulov sa nemusí adekvátne premietnuť do rastu celkových investícií.