Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

9. Ako by mohlo vyzerať spravodlivé zdanenie práce na Slovensku (marec 2012)

Rozdielne zdanenie práce v súčasnosti vedie k zvýšenej motivácii uprednostňovať prácu na dohodu a živnosť pred zamestnaneckým pomerom. Zabezpečenie neutrality zdanenia práce – ako jeden zo základných princípov zdaňovania - by navyše mohlo prispieť ku konsolidácii verejných financií (VF) sumou vo výške približne 180 mil. eur. Vzhľadom na veľkosť potrebných opatrení (1,2 mld. eur), obmedzený časový priestor (rok 2013) a medzinárodné porovnanie daňového zaťaženia1 bude zrejme nevyhnutné uvažovať aj o opatreniach na strane daňových príjmov. Zvažované opatrenia na strane daňových príjmov by však mali rešpektovať základnú požiadavku, ktorou je minimalizovanie ich negatívneho vplyvu na ekonomický rast, čo odstraňovanie výnimiek spĺňa. Nielen v kontexte okamžitej konsolidácie, ale aj s ohľadom na trend prehlbovania deficitu do budúcnosti by ponechanie existujúcich výnimiek v zdaňovaní práce nebolo rozumné.