Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

9. Ako by mohlo vyzerať spravodlivé zdanenie práce na Slovensku (marec 2012)

Rozdielne zdanenie práce v súčasnosti vedie k zvýšenej motivácii uprednostňovať prácu na dohodu a živnosť pred zamestnaneckým pomerom. Zabezpečenie neutrality zdanenia práce – ako jeden zo základných princípov zdaňovania - by navyše mohlo prispieť ku konsolidácii verejných financií (VF) sumou vo výške približne 180 mil. eur. Vzhľadom na veľkosť potrebných opatrení (1,2 mld. eur), obmedzený časový priestor (rok 2013) a medzinárodné porovnanie daňového zaťaženia1 bude zrejme nevyhnutné uvažovať aj o opatreniach na strane daňových príjmov. Zvažované opatrenia na strane daňových príjmov by však mali rešpektovať základnú požiadavku, ktorou je minimalizovanie ich negatívneho vplyvu na ekonomický rast, čo odstraňovanie výnimiek spĺňa. Nielen v kontexte okamžitej konsolidácie, ale aj s ohľadom na trend prehlbovania deficitu do budúcnosti by ponechanie existujúcich výnimiek v zdaňovaní práce nebolo rozumné.

 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Inštitút finančnej politiky
  3. Publikácie IFP
  4. Komentáre
  5. Komentáre z roku 2012
  6. 9. Ako by mohlo vyzerať spravodlivé zdanenie práce na Slovensku (marec 2012)

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.