Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

8. Aktualizácia prognózy daňových príjmov verejnej správy na roky 2010-2013 (jún 2010)

V súlade so schváleným harmonogramom príprav Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2011-2013 IFP aktualizoval prognózy daňových príjmov. Aktualizácia prognóz nadväzuje na aktualizáciu makroekonomických predpokladov. Prognózy daňových príjmov boli prerokované na zasadnutí Výboru pre daňové prognózy (VpDP) dňa 22. júna 2010, pričom všetci členovia VpDP posúdili prognózu IFP ako realistickú.