Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

7. Postoj verejnosti k štrukturálnym reformám (jún 2010)

Dôsledky ekonomickej krízy zdôraznili v mnohých krajinách potrebu uskutočnenia štrukturálnych reforiem zameraných na zvyšovanie ekonomického potenciálu. Úspešnosť implementácie štrukturálnych reforiem závisí aj od postoja občanov k reformám. V posledných dvoch rokoch viac občanov vníma potrebu reforiem, pričom podpora reformám najvýraznejšie stúpla v štátoch, ktoré zaznamenali najväčší prepad HDP. Viac obyvateľov eurozóny by akceptovalo financovanie reforiem prostredníctvom zníženia verejných výdavkov (napr. sociálne dávky) než zvýšením daní, pričom postoj k akceptácií nákladov je v jednotlivých krajinách rozdielny. V roku 2009 si na Slovensku 78 % občanov myslelo, že pre zlepšenie výkonnosti našej ekonomiky sú potrebné významné reformy, pričom 14 % obyvateľov by akceptovalo financovanie reforiem zvýšením daní a 30 % znížením verejných výdavkov. Zaujímavým zistením je, že v mnohých krajinách veľký podiel občanov deklaruje potrebu štrukturálnych reforiem, ale chýba ochota znášať ich náklady. Taktiež je otázkou, nakoľko je deklarovaná miera akceptácia reforiem totožná so skutočnou akceptáciou.