Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

7. Postoj verejnosti k štrukturálnym reformám (jún 2010)

Dôsledky ekonomickej krízy zdôraznili v mnohých krajinách potrebu uskutočnenia štrukturálnych reforiem zameraných na zvyšovanie ekonomického potenciálu. Úspešnosť implementácie štrukturálnych reforiem závisí aj od postoja občanov k reformám. V posledných dvoch rokoch viac občanov vníma potrebu reforiem, pričom podpora reformám najvýraznejšie stúpla v štátoch, ktoré zaznamenali najväčší prepad HDP. Viac obyvateľov eurozóny by akceptovalo financovanie reforiem prostredníctvom zníženia verejných výdavkov (napr. sociálne dávky) než zvýšením daní, pričom postoj k akceptácií nákladov je v jednotlivých krajinách rozdielny. V roku 2009 si na Slovensku 78 % občanov myslelo, že pre zlepšenie výkonnosti našej ekonomiky sú potrebné významné reformy, pričom 14 % obyvateľov by akceptovalo financovanie reforiem zvýšením daní a 30 % znížením verejných výdavkov. Zaujímavým zistením je, že v mnohých krajinách veľký podiel občanov deklaruje potrebu štrukturálnych reforiem, ale chýba ochota znášať ich náklady. Taktiež je otázkou, nakoľko je deklarovaná miera akceptácia reforiem totožná so skutočnou akceptáciou.

 

 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Inštitút finančnej politiky
  3. Publikácie IFP
  4. Komentáre
  5. Komentáre z roku 2010
  6. 7. Postoj verejnosti k štrukturálnym reformám (jún 2010)

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.