Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

5. Vplyv aktualizácie prognóz na rozpočet je v roku 2012 negatívny vo výške 0,2% HDP

Aktualizácia daňových prognóz nemení výrazne doterajšie odhady zapracované v rozpočte VS na roky 2012-2014. Celkový negatívny vplyv na saldo verejnej správy z titulu aktualizácie daňových prognóz vrátane zmeny nominálneho HDP sa v roku 2012 odhaduje na úrovni 0,2% HDP s miernym rastom v ďalších rokoch na úroveň 0,4% HDP v roku 2013 a 0,5% HDP v roku 2014.  Z hľadiska príspevkov k zmene daňovej prognózy mala najväčší negatívny vplyv samotná aktualizácia makroekonomických prognóz, ktorá sa prejavila najmä u DPPO, DPH a spotrebných daniach. Podstatnú časť vplyvu pri spotrebných daniach súvisí s nárastom cezhraničnej nákupnej turistiky z dôvodu pohybu výmenného kurzu mien Maďarska a Poľska s následným negatívnym vplyvom na výnos spotrebných daní (cigarety, pohonné látky). Vzhľadom na začiatok roka bol vplyv legislatívy minimálny. Včera zverejnený rast HDP v 4Q11 môže znamenať pozitívne riziko pre platnú makro prognózu.