Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

5. Vplyv aktualizácie prognóz na rozpočet je v roku 2012 negatívny vo výške 0,2% HDP

Aktualizácia daňových prognóz nemení výrazne doterajšie odhady zapracované v rozpočte VS na roky 2012-2014. Celkový negatívny vplyv na saldo verejnej správy z titulu aktualizácie daňových prognóz vrátane zmeny nominálneho HDP sa v roku 2012 odhaduje na úrovni 0,2% HDP s miernym rastom v ďalších rokoch na úroveň 0,4% HDP v roku 2013 a 0,5% HDP v roku 2014.  Z hľadiska príspevkov k zmene daňovej prognózy mala najväčší negatívny vplyv samotná aktualizácia makroekonomických prognóz, ktorá sa prejavila najmä u DPPO, DPH a spotrebných daniach. Podstatnú časť vplyvu pri spotrebných daniach súvisí s nárastom cezhraničnej nákupnej turistiky z dôvodu pohybu výmenného kurzu mien Maďarska a Poľska s následným negatívnym vplyvom na výnos spotrebných daní (cigarety, pohonné látky). Vzhľadom na začiatok roka bol vplyv legislatívy minimálny. Včera zverejnený rast HDP v 4Q11 môže znamenať pozitívne riziko pre platnú makro prognózu.

 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Inštitút finančnej politiky
  3. Publikácie IFP
  4. Komentáre
  5. Komentáre z roku 2012
  6. 5. Vplyv aktualizácie prognóz na rozpočet je v roku 2012 negatívny vo výške 0,2% HDP

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.