5. Veštecká guľa nevidela eurofondy (máj 2016)

Prognóza IFP na rok 2015 bola realistická. Nízka celková chyba prognózy však skrýva pomerne výrazné odchýlky v jednotlivých indikátoroch. Najviac sme sa pomýlili v predpokladoch o verejnej správe s neočakávane vysokým čerpaním EÚ fondov. Ak by sme poznali skutočný vývoj vonkajšieho prostredia a verejnej správy, prognóza by bola nadhodnotená o 0,5 %. Za túto chybu je zodpovedná najmä neočakávaná deflácia. Opačným smerom pôsobil predovšetkým rýchlejší rast zamestnanosti.