Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

5. Aktualizácia prognózy daňových príjmov verejnej správy na roky 2008-2011 (február 2008)

V súlade so schváleným harmonogramom príprav Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2009-2011 IFP aktualizoval prognózy daňových príjmov. Aktualizácia prognóz nadväzuje na aktualizáciu makroekonomických predpokladov z januára tohto roku. Prognózy daňových príjmov boli predmetom diskusie vo Výbore pre daňové prognózy (VpDP) dňa 8. februára 2008, pričom všetci členovia VpDP posúdili prognózu IFP ako realistickú. V porovnaní s predchádzajúcou prognózou zo septembra 2007, ktorá je aj súčasťou schváleného Rozpočtu verejnej správy na roky 2008-2010, sú daňové príjmy verejnej správy v roku 2007 vyššie o 8,2 mld.Sk, v roku 2008 vyššie o 3,0 mld.Sk, v roku 2009 nižšie o 1,0 mld.Sk a v roku 2010 vyššie o 11,6 mld.Sk.