Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

4. Štrukturálna nezamestnanosť môže byť ešte nižšia (máj 2016)

Vysoká štrukturálna nezamestnanosť je dlhodobý problém slovenskej ekonomiky. Ako jej hlavné determinanty sme na základe údajov krajín EÚ identifikovali výdavky na aktívne politiky trhu práce, koncentráciu odborov,  podiel dočasne zamestnaných, externú mobilitu, ekonomický rast a reálnu dlhodobú úrokovú mieru. Na zníženie štruktúrnej nezamestnanosti preto odporúčame zvýšiť výdavky na efektívne opatrenia aktívnych politík trhu práce, podporiť mobilitu pracovnej sily a využívanie flexibilných foriem zamestnávania.