Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

4. Štrukturálna nezamestnanosť môže byť ešte nižšia (máj 2016)

Vysoká štrukturálna nezamestnanosť je dlhodobý problém slovenskej ekonomiky. Ako jej hlavné determinanty sme na základe údajov krajín EÚ identifikovali výdavky na aktívne politiky trhu práce, koncentráciu odborov,  podiel dočasne zamestnaných, externú mobilitu, ekonomický rast a reálnu dlhodobú úrokovú mieru. Na zníženie štruktúrnej nezamestnanosti preto odporúčame zvýšiť výdavky na efektívne opatrenia aktívnych politík trhu práce, podporiť mobilitu pracovnej sily a využívanie flexibilných foriem zamestnávania.

 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Inštitút finančnej politiky
  3. Publikácie IFP
  4. Komentáre
  5. Komentáre z roku 2016
  6. 4. Štrukturálna nezamestnanosť môže byť ešte nižšia (máj 2016)

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.