Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

21. Aktualizácia prognózy daňových príjmov verejnej správy na roky 2008-2011 (november) 2008)

Dňa 5.11.2008 sa uskutočnilo mimoriadne zasadnutie Výboru pre daňové prognózy (VpDP), ktoré nadviazalo na mimoriadne zasadnutie Výboru pre makroekonomické prognózy zo dňa 31. októbra 2008. Hlavným cieľom Výboru pre daňové prognózy bolo prehodnotiť a zreálniť odhad daňových prímov Rozpočtu  verejnej správy na roky 2009-2011, ktorý bol schválený Vládou SR dňa 15. októbra 2008 a predložený na rokovanie Národnej Rady SR (NR SR). Túto mimoriadnu aktualizáciu daňových prognóz si vyžiadala revízia základných makroekonomických ukazovateľov Slovenska, ktorú bolo potrebné uskutočniť v dôsledku predpokladaného zhoršenia ekonomického vývoja vo svete. Všetci členovia VpDP s výnimkou Národnej banky Slovenska (NBS) posúdili prognózu IFP ako realistickú. NBS považuje prognózu IFP za optimistickú.