Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

21. Aktualizácia prognózy daňových príjmov verejnej správy na roky 2008-2011 (november) 2008)

Dňa 5.11.2008 sa uskutočnilo mimoriadne zasadnutie Výboru pre daňové prognózy (VpDP), ktoré nadviazalo na mimoriadne zasadnutie Výboru pre makroekonomické prognózy zo dňa 31. októbra 2008. Hlavným cieľom Výboru pre daňové prognózy bolo prehodnotiť a zreálniť odhad daňových prímov Rozpočtu  verejnej správy na roky 2009-2011, ktorý bol schválený Vládou SR dňa 15. októbra 2008 a predložený na rokovanie Národnej Rady SR (NR SR). Túto mimoriadnu aktualizáciu daňových prognóz si vyžiadala revízia základných makroekonomických ukazovateľov Slovenska, ktorú bolo potrebné uskutočniť v dôsledku predpokladaného zhoršenia ekonomického vývoja vo svete. Všetci členovia VpDP s výnimkou Národnej banky Slovenska (NBS) posúdili prognózu IFP ako realistickú. NBS považuje prognózu IFP za optimistickú. 

 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Inštitút finančnej politiky
  3. Publikácie IFP
  4. Komentáre
  5. Komentáre z roku 2008
  6. 21. Aktualizácia prognózy daňových príjmov verejnej správy na roky 2008-2011 (november) 2008)

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.