5. Pohronská paráda (marec 2018)

Prípadová štúdia dopĺňa výsledky minuloročného komentáru IFP skúmajúceho efekt výstavby diaľnic na nezamestnanosť. Výstavba rýchlostnej cesty R1 súvisí so znížením miery nezamestnanosti v okolitých okresoch o 1 až 3 p. b.. Po dokončení R1 sa tiež zvýšil odtok uchádzačov do zamestnania a aj počet prenocovaní v dovolenkovom období najmä v turisticky atraktívnych regiónoch. Pozitívny vplyv na tvorbu nových voľných pracovných miest a zamestnanosť je možné pozorovať iba vo vybraných okresoch, ich množstvo však pozitívne ovplyvnilo región ako celok.