Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

20. Rok 2011 by mal podľa teórie priať reformám (december 2010)

V čase doznievajúcej hospodárskej krízy a kulminujúcej dlhovej krízy sa na celom svete opäť dostávajú do popredia debaty o potrebe robenia reforiem. Na Slovensku sa diskusia odštartovala na jeseň, keď vláda schválila Národný program reforiem SR 2010, ktorý obsahuje plánované opatrenia na zabezpečenie trvalo udržateľného ekonomického rastu a tvorbu pracovných miest. No reformy nezávisia len na odhodlaní politikov. Na ich realizáciu majú vplyv mnohé ďalšie faktory. A podľa politickej ekonómie by mal byť nadchádzajúci rok z tohto pohľadu pomerne priaznivý. Pozitívne pôsobí vyššia podpora verejnosti, ako i vplyv hospodárskeho a volebného cyklu. Podľa prieskumu Eurobarometer si viac ako 80 % ľudí myslí, že reformy sú pre našu ekonomiku potrebné. Okrem toho, najlepší čas na reformovanie je dva roky po recesii a v prvých dvoch rokoch volebného cyklu. Na druhej strane môže do istej miery pôsobiť ako brzda prebiehajúce ozdravovanie verejných financií.