Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

2. Vplyv hospodárskej krízy na saldo verejnej správy Slovenska v roku 2009 (január 2010)

V roku 2009 sa na Slovensku predpokladá prehĺbenie deficitu verejnej správy z pôvodne
predpokladanej hodnoty vo výške 1,7% HDP1 na úroveň 6,3% HDP. Z celkového zhoršenia
deficitu vo výške 4,6% HDP sa na základe odhadu MF SR podieľa hospodárska kríza príspevkom
vo výške 4,2% HDP. Najvýraznejším faktorom je trvalá strata potenciálneho produktu, ktorého
negatívny príspevok sa odhaduje vo výške 2,5% HDP. Ďalšími významnými faktormi sú cyklická
zložka salda, ktorej príspevok k zhoršeniu deficitu dosahuje 1,2% HDP a zmena úrokových
nákladov dlhu vo výške 0,5% HDP.