Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

2. Vplyv hospodárskej krízy na saldo verejnej správy Slovenska v roku 2009 (január 2010)

V roku 2009 sa na Slovensku predpokladá prehĺbenie deficitu verejnej správy z pôvodne
predpokladanej hodnoty vo výške 1,7% HDP1 na úroveň 6,3% HDP. Z celkového zhoršenia
deficitu vo výške 4,6% HDP sa na základe odhadu MF SR podieľa hospodárska kríza príspevkom
vo výške 4,2% HDP. Najvýraznejším faktorom je trvalá strata potenciálneho produktu, ktorého
negatívny príspevok sa odhaduje vo výške 2,5% HDP. Ďalšími významnými faktormi sú cyklická
zložka salda, ktorej príspevok k zhoršeniu deficitu dosahuje 1,2% HDP a zmena úrokových
nákladov dlhu vo výške 0,5% HDP.

 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Úvod
  2. Financie
  3. Inštitút finančnej politiky
  4. Publikácie IFP
  5. Komentáre
  6. Komentáre z roku 2010
  7. 2. Vplyv hospodárskej krízy na saldo verejnej správy Slovenska v roku 2009 (január 2010)

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.