Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

2. Podpora VŠ študentov (január 2013)

Štát podporuje študentov, prípadne ich rodiny, aby zlepšoval dostupnosť vysokoškolského štúdia bez ohľadu na bohatstvo či príjem. Celková verejná podpora vysokoškolských študentov bude v roku 2013 podľa odhadu IFP približne 170 mil. eur. Jednotlivé nástroje podpory sa líšia nielen výškou a počtom poberateľov, ale aj v ich adresnosti. Z analýzy distribúcie podpory vysokoškolských študentov vyplýva, že podpora je výrazne viac cielená na študentov z najchudobnejších rodín (dolných 20 % príjmov). V prípade ostatných študentov (horných 80 % príjmov) priemerná podpora na študenta s bohatstvom rodiny už klesá len mierne a je takmer vyrovnaná. Adresnejšiu podporu je možné dosiahnuť nahradením jej plošných nástrojov existujúcimi adresnými nástrojmi alebo testovaním podpory na príjem.