Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

2. Podpora VŠ študentov (január 2013)

Štát podporuje študentov, prípadne ich rodiny, aby zlepšoval dostupnosť vysokoškolského štúdia bez ohľadu na bohatstvo či príjem. Celková verejná podpora vysokoškolských študentov bude v roku 2013 podľa odhadu IFP približne 170 mil. eur. Jednotlivé nástroje podpory sa líšia nielen výškou a počtom poberateľov, ale aj v ich adresnosti. Z analýzy distribúcie podpory vysokoškolských študentov vyplýva, že podpora je výrazne viac cielená na študentov z najchudobnejších rodín (dolných 20 % príjmov). V prípade ostatných študentov (horných 80 % príjmov) priemerná podpora na študenta s bohatstvom rodiny už klesá len mierne a je takmer vyrovnaná. Adresnejšiu podporu je možné dosiahnuť nahradením jej plošných nástrojov existujúcimi adresnými nástrojmi alebo testovaním podpory na príjem.

 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Inštitút finančnej politiky
  3. Publikácie IFP
  4. Komentáre
  5. Komentáre z roku 2013
  6. 2. Podpora VŠ študentov (január 2013)

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.