Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

2. Investovať do vzdelania sa oplatí (január 2011)

Stredoškolské vzdelanie zvyšuje šancu zamestnať sa, vysokoškolské vzdelanie navyše zlepšuje vyhliadky na vyššiu mzdu. Okrem týchto výhod sú so štúdiom spojené aj náklady. IFP preto na základe metodiky OECD vypočítal čistú súčasnú hodnotu investície do vzdelania z pohľadu jednotlivca aj štátu.

Ak sa stredoškolsky vzdelaný muž rozhodne ísť ďalej študovať, jeho čistý benefit z vysokoškolského vzdelania bude 125 tisíc eur, čo je približne priemerná trhová hodnota bytu s 93 m2 v SR. Čistý výnos z vysokoškolského vzdelania v prípade ženy je 68 tisíc eur a predstavuje hodnotu bytu s 51 m2. Návratnosť z pohľadu štátu je taktiež vysoká. Znamená to, že aj po zvýšení výdavkov (súkromných aj verejných) na vzdelávanie by zostal čistý výnos jednotlivca aj štátu na relatívne vysokých hodnotách. Vysokoškolské vzdelávania tak prináša jednotlivcom 20% ročnú výnosovosť „investície“.