Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

2. Čo sa za mladi naučíš... (január 2015)

Rozdiely v tom, či si absolventi škôl nájdu prácu vo svojom odbore, sú veľmi výrazné. Kým v prípade absolventov medicíny vyše 80 percent nájde uplatnenie v zdravotníctve, v prípade sociálnej práce a environmentálnej ochrany je to menej ako 20 percent absolventov. Výrazný prebytok absolventov oproti dopytu na trhu je v prípade poľnohospodárstva, humanitných vied a prekvapivo aj priemyslu a stavebníctva. Najväčší nedostatok absolventov je v odbore informačných technológií. Z vysokoškolsky vzdelaných ľudí v odboroch veterinárstvo, medicína, právo a informačné technológie viac ako 90% končí na vysokokvalifikovaných pozíciách. Naopak, najmenej (len niečo vyše 50%) sa na týchto pozíciách uplatňujú absolventi sociálnej práce a environmentálnej ochrany.