Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

19. Hrubý dlh verejnej správy v roku 2007 poklesol na úroveň 29,4% HDP (november 2008)

Eurostat dňa 22. októbra 2008 publikoval spresnené údaje o výške deficitu a dlhu v krajinách EÚ27 za rok 2007. Výška hrubého dlhu verejnej správy na Slovensku dosiahla úroveň 29,4% HDP, čo je výrazne pod priemerom krajín EÚ27 (58,7% HDP) a hlboko pod referenčnou úrovňou maastrichtského kritéria (60% HDP). V porovnaní so stavom ku koncu roka 2006, kedy dlh dosahoval hodnotu 30,4% HDP, to znamená pokles o 1,1% HDP.

V absolútnych číslach sa však dlh verejnej správy medziročne zvýšil o 38,7 mld. Sk na úroveň 543,9 mld. Sk. Hlavnými negatívnymi faktormi boli hotovostný deficit štátneho rozpočtu v sume 23,5 mld. Sk, pokles prostriedkov z refinančného systému Štátnej pokladnice použitých na krytie dlhu vo výške 13,0 mld. Sk a diskont pri emisii dlhopisov vo výške 7,9 mld. Sk. Naopak na zníženie dlhu mal najväčší vplyv diskont pri splatení dlhopisov vo výške 4,8 mld. Sk a kurzové zmeny v celkovej výške 3,5 mld. Sk.