Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

19. Hrubý dlh verejnej správy v roku 2007 poklesol na úroveň 29,4% HDP (november 2008)

Eurostat dňa 22. októbra 2008 publikoval spresnené údaje o výške deficitu a dlhu v krajinách EÚ27 za rok 2007. Výška hrubého dlhu verejnej správy na Slovensku dosiahla úroveň 29,4% HDP, čo je výrazne pod priemerom krajín EÚ27 (58,7% HDP) a hlboko pod referenčnou úrovňou maastrichtského kritéria (60% HDP). V porovnaní so stavom ku koncu roka 2006, kedy dlh dosahoval hodnotu 30,4% HDP, to znamená pokles o 1,1% HDP.

V absolútnych číslach sa však dlh verejnej správy medziročne zvýšil o 38,7 mld. Sk na úroveň 543,9 mld. Sk. Hlavnými negatívnymi faktormi boli hotovostný deficit štátneho rozpočtu v sume 23,5 mld. Sk, pokles prostriedkov z refinančného systému Štátnej pokladnice použitých na krytie dlhu vo výške 13,0 mld. Sk a diskont pri emisii dlhopisov vo výške 7,9 mld. Sk. Naopak na zníženie dlhu mal najväčší vplyv diskont pri splatení dlhopisov vo výške 4,8 mld. Sk a kurzové zmeny v celkovej výške 3,5 mld. Sk.

 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Úvod
  2. Financie
  3. Inštitút finančnej politiky
  4. Publikácie IFP
  5. Komentáre
  6. Komentáre z roku 2008
  7. 19. Hrubý dlh verejnej správy v roku 2007 poklesol na úroveň 29,4% HDP (november 2008)

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.