Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

18. Vplyv krízy na vývoj odpracovaných hodín (december 2010)

Dlhodobý vzťah medzi rastom ekonomiky a trhom práce ukazuje, že zamestnanosť reaguje na produkčnú stránku ekonomiky s oneskorením niekoľkých kvartálov. Vplyv globálnej hospodárskej krízy potvrdil túto skutočnosť, keď zamestnanosť začala výrazne klesať až v druhej polovici roka 2009 (prepad HDP bol zaznamenaní v prvom kvartáli 2009) a naopak súčasné oživenie ekonomiky stále nie je sprevádzané rastom zamestnanosti. Tento zdanlivý nesúlad možno do veľkej miery vysvetliť prostredníctvom odpracovaných hodín v ekonomike. Regulácia pracovného času zo strany zamestnávateľov pomáha ekonomike lepšie absorbovať dopytové šoky. Slovensko patrilo medzi krajiny EU s najväčším poklesom odpracovaných hodín v krízovom roku 2009. Obsahom komentára je bližšie popísať formy, prostredníctvom ktorých prišlo k tomuto zníženiu a vzhľadom na vývoj odpracovaných hodín naznačiť trend vývoja zamestnanosti v nasledujúcom období.