Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

18. Vplyv krízy na vývoj odpracovaných hodín (december 2010)

Dlhodobý vzťah medzi rastom ekonomiky a trhom práce ukazuje, že zamestnanosť reaguje na produkčnú stránku ekonomiky s oneskorením niekoľkých kvartálov. Vplyv globálnej hospodárskej krízy potvrdil túto skutočnosť, keď zamestnanosť začala výrazne klesať až v druhej polovici roka 2009 (prepad HDP bol zaznamenaní v prvom kvartáli 2009) a naopak súčasné oživenie ekonomiky stále nie je sprevádzané rastom zamestnanosti. Tento zdanlivý nesúlad možno do veľkej miery vysvetliť prostredníctvom odpracovaných hodín v ekonomike. Regulácia pracovného času zo strany zamestnávateľov pomáha ekonomike lepšie absorbovať dopytové šoky. Slovensko patrilo medzi krajiny EU s najväčším poklesom odpracovaných hodín v krízovom roku 2009. Obsahom komentára je bližšie popísať formy, prostredníctvom ktorých prišlo k tomuto zníženiu a vzhľadom na vývoj odpracovaných hodín naznačiť trend vývoja zamestnanosti v nasledujúcom období.

 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Inštitút finančnej politiky
  3. Publikácie IFP
  4. Komentáre
  5. Komentáre z roku 2010
  6. 18. Vplyv krízy na vývoj odpracovaných hodín (december 2010)

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.