Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

18. Posvietili sme si na daň z motorových vozidiel (december 2014)

Legislatívna zmena dane z motorových vozidiel pritiahla viac pozornosti na jej doterajšie fungovanie. Slabá administrácia, chybovosť vyplnených daňových priznaní a nedostatočná kontrola ich správnosti viedla k daňovým výpadkom. Z analýzy DP vyplýva, že v prípade 12 000 vozidiel bola priznaná nižšia sadzba dane, než aká bola v skutočnosti ich povinnosť. Hlbší rozbor dostupných údajov navyše identifikoval 38 000 vozidiel, ktoré boli v roku 2013 využívané na podnikateľské účely, ale neboli v DP. Nová filozofia dane zlacní sadzbu za využívanie osobného motorového vozidla na podnikateľské účely, najvýraznejšie v Žilinskom kraji. Naviazanie ekologickej zľavy na vek vozidla zníži daň pre majiteľov najnovších nákladných vozidiel v priemere o 40 eur, naopak u najstarších áut sa daň zvýši o približne rovnakú sumu. Po zohľadnení rozdielov medzi databázami a všetkých dostupných informácií očakávame neutrálny vplyv zmien v zdaňovaní vozidiel na výnos dane.