Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

18. Posvietili sme si na daň z motorových vozidiel (december 2014)

Legislatívna zmena dane z motorových vozidiel pritiahla viac pozornosti na jej doterajšie fungovanie. Slabá administrácia, chybovosť vyplnených daňových priznaní a nedostatočná kontrola ich správnosti viedla k daňovým výpadkom. Z analýzy DP vyplýva, že v prípade 12 000 vozidiel bola priznaná nižšia sadzba dane, než aká bola v skutočnosti ich povinnosť. Hlbší rozbor dostupných údajov navyše identifikoval 38 000 vozidiel, ktoré boli v roku 2013 využívané na podnikateľské účely, ale neboli v DP. Nová filozofia dane zlacní sadzbu za využívanie osobného motorového vozidla na podnikateľské účely, najvýraznejšie v Žilinskom kraji. Naviazanie ekologickej zľavy na vek vozidla zníži daň pre majiteľov najnovších nákladných vozidiel v priemere o 40 eur, naopak u najstarších áut sa daň zvýši o približne rovnakú sumu. Po zohľadnení rozdielov medzi databázami a všetkých dostupných informácií očakávame neutrálny vplyv zmien v zdaňovaní vozidiel na výnos dane.

 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Inštitút finančnej politiky
  3. Publikácie IFP
  4. Komentáre
  5. Komentáre z roku 2014
  6. 18. Posvietili sme si na daň z motorových vozidiel (december 2014)

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.