Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

17. Zníženie daňových príjmov kvôli spomaleniu ekonomiky a výpadku DPPO v 2011 (september 2012)

Predchádzajúce odhady daňovo-odvodových príjmov verejnej správy pre roky 2012 a 2013  znižujeme približne o 0,2% HDP a 0,3% HDP v rokoch 2012 a 2013, bez zohľadnenia pozitívnych vplyvov konsolidačných opatrení na strane príjmov. Pokles očakávaných daňových a odvodových príjmov oproti júlu je spôsobený predovšetkým revíziou makroekonomickej prognózy, znížením výnosu dane z príjmu právnických osôb za rok 2011 a mierne horším výberom dane z pridanej hodnoty. Výpadok príjmov oproti súčasnému návrhu rozpočtu verejnej správy je 233 miliónov eur v roku 2013.