Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

16. Vplyv starnutia obyvateľstva na výdavky penzijného systému v SR (november 2009)

Postupné predlžovanie strednej dĺžky života a najnižšia úhrnna plodnosť v EÚ bude pre Slovensko do roku 2060 znamenať najvýraznejšiu zmenu vekovej štruktúry obyvateľstva v rámci EÚ a tlak na vyššie výdavky verejnej správy. Penzijné výdavky podľa aktualizovaných výpočtov vzrastú do roku 2060 o 3,4% HDP, z úrovne približne 6,8% HDP v roku 2007 na 10,2 % HDP v roku 2060.