Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

13. Bankový sektor na Slovensku vs. finančná a hospodárska kríza (november 2009)

Súčasná globálna kríza, ktorá je považovaná za najhoršiu krízu uplynulých desaťročí, výrazne zasiahla aj ekonomiku Slovenska. Pôvod krízy siaha na finančné trhy (prevažne v USA) a stoja za ňou faktory ako morálny hazard pri poskytovaní úverov, neúnosné zadlžovanie sa, špekulácie na finančných trhoch, tvorba neprehľadných finančných derivátov, či nedostatočná regulácia. Je preto pochopiteľné, že v prvej fáze krízy (tzv. finančná kríza) bol bankový sektor celosvetovo najvýraznejšie zasiahnutou časťou ekonomiky. Finančná kríza však nezostala izolovaná v bankovom sektore, ale cez kanál agregátneho dopytu a negatívnych očakávaní sa preliala aj do reálnej ekonomiky (tzv. hospodárska kríza). Takmer všetky rozvinuté krajiny sú zasiahnuté recesiou, ktorá je spojená s poklesom hospodárskej aktivity, zvyšovaním nezamestnanosti a rastúcou platobnou neschopnosťou podnikateľských subjektov ako aj obyvateľstva. Hospodárska kríza sa tak dostáva naspäť do bankového sektora, ktorý po určitej stabilizácii čelí ďalšej vlne rizík vyplývajúcej z neschopnosti subjektov uhrádzať svoje záväzky.