Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

13. Bankový sektor na Slovensku vs. finančná a hospodárska kríza (november 2009)

Súčasná globálna kríza, ktorá je považovaná za najhoršiu krízu uplynulých desaťročí, výrazne zasiahla aj ekonomiku Slovenska. Pôvod krízy siaha na finančné trhy (prevažne v USA) a stoja za ňou faktory ako morálny hazard pri poskytovaní úverov, neúnosné zadlžovanie sa, špekulácie na finančných trhoch, tvorba neprehľadných finančných derivátov, či nedostatočná regulácia. Je preto pochopiteľné, že v prvej fáze krízy (tzv. finančná kríza) bol bankový sektor celosvetovo najvýraznejšie zasiahnutou časťou ekonomiky. Finančná kríza však nezostala izolovaná v bankovom sektore, ale cez kanál agregátneho dopytu a negatívnych očakávaní sa preliala aj do reálnej ekonomiky (tzv. hospodárska kríza). Takmer všetky rozvinuté krajiny sú zasiahnuté recesiou, ktorá je spojená s poklesom hospodárskej aktivity, zvyšovaním nezamestnanosti a rastúcou platobnou neschopnosťou podnikateľských subjektov ako aj obyvateľstva. Hospodárska kríza sa tak dostáva naspäť do bankového sektora, ktorý po určitej stabilizácii čelí ďalšej vlne rizík vyplývajúcej z neschopnosti subjektov uhrádzať svoje záväzky.

 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Inštitút finančnej politiky
  3. Publikácie IFP
  4. Komentáre
  5. Komentáre z roku 2009
  6. 13. Bankový sektor na Slovensku vs. finančná a hospodárska kríza (november 2009)

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.