Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

12. Aktualizácia prognózy daňových príjmov verejnej správy na roky 2008-2011 (júl 2008)

V súlade so schváleným harmonogramom príprav Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2009-2011 IFP aktualizoval prognózy daňových príjmov. Aktualizácia prognóz nadväzuje na aktualizáciu makroekonomických predpokladov z júna tohto roku. Prognózy daňových príjmov boli predmetom diskusie vo Výbore pre daňové prognózy (VpDP) dňa 30. júna 2008, pričom všetci členovia VpDP s výnimkou Národnej banky Slovenska (NBS) posúdili prognózu IFP ako realistickú. NBS považuje prognózu IFP za optimistickú.