Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

12. Ako veľmi bolí konsolidácia (júl 2014)

Nová analýza IFP vyčísluje vplyvy konsolidačných balíčkov z uplynulých rokov na ekonomickú aktivitu. Podľa výsledkov sú pre ekonomiku v krátkom horizonte najbolestivejšie výdavkové opatrenia. V dlhšom období naopak konsolidácia na strane príjmov brzdí rast vo väčšej miere. Z nich má najmenej bolestivý vplyv na ekonomický rast zvyšovanie nepriamych daní. Fiškálna konsolidácia v roku 2013 znížila rast HDP o menej ako 0,2 p.b., keď opatrenia s priamym vplyvom na ekonomiku boli na úrovni 0,7%. Konsolidácia v roku 2011 znížila rast v rozmedzí od 1,0 p.b. až 1,8 p.b., veľkosť opatrení s priamym vplyvom bola na úrovni 3,3%.