11. Silný rast zamestnanosti bude pokračovať (apríl 2015)

Minulý rok prekvapil vzhľadom ku dosiahnutému ekonomickému rastu nad očakávania dobrým rastom zamestnanosti. Aj vývoj v celom pokrízovom období však ukazuje, že došlo ku zmene vo vzťahu medzi ekonomickým rastom a zamestnanosťou. Kým pred krízou platilo, že na rast zamestnanosti potrebujeme dosiahnuť rast HDP 3 %, po kríze stačí „iba“ 1,5 %. V tomto komentári sme sa pozreli aj na ďalšie ekonomické indikátory, ktoré objasňujú prekvapivý vývoj v nedávnom období.